Logowanie|Rejestracja
Mamy już 20430417 kliknięć!
Powrót na główną

Regulamin

PomagajOnline.pl informuje, że każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.


PomagajOnline.pl udostępnia Użytkownikom adres email: pomagajonline@o2.pl na który Użytkownicy mogą kierować do Serwisu wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.


Korzystanie z Serwisu PomagajOnline.pl (w tym rejestracja w Serwisie) jest darmowe i dobrowolne. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.


W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym także skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:


Każdy użytkownik Internetu może samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie może dokonać rejestracji w Serwisie wypełniając dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny, podając login, hasło, adres email oraz akceptując regulamin oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez PomagajOnline.pl.


Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, utworzony zostanie Profil dla Użytkownika.

Założenie Profilu Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem z Serwisem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.


Przekazanie danych (login, hasło, email) ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Serwis.


Dane Użytkownika (hasło oraz adres email) nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.


Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Serwis, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.


Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.


Kategorycznie zabrania się zamieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.


Serwis PomagajOnline.pl w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.


Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie serwis na adres pomagajonline@o2.pl.


PomagajOnline.pl zastrzega ma prawo, bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Serwisu dane dostępne na stronach Serwisu, lub usunąć Profil Użytkownika.


Patronat

Partnerzy

Wspierają nas