Polacy zadowoleni z efektów działania funduszy unijnych w Polsce

Udostępnij

Ponad 80% Polaków pozytywnie ocenia efekty działania funduszy UE we własnym kraju. Zdaniem większości respondentów realizacja inwestycji finansowanych ze środków europejskich nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków.Polakom łatwiej wskazać konkretne projekty powstałe dzięki funduszom UE, niż podać nazwę programu, z którego były one finansowane. 30% badanych nie potrafi wskazać żadnego programu lub funduszu UE, a tylko 8% Polaków słyszało wcześniej o tzw. Planie Junckera.

​Unia Europejska inwestuje w tysiące projektów w Polsce, aby promować innowacje, wspierać rozwój zawodowy młodych ludzi, pobudzać wzrost istniejących firm, a tym samym stymulować gospodarkę. Wydaje się, że każdy Polak o tym słyszał. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research pod koniec stycznia br., jedynie 2,6% respondentów nigdy nie spotkało się z żadnymi informacjami na temat funduszy europejskich.

Ponad 80% badanych pozytywnie oceniło efekty działania funduszy europejskich w Polsce, a 83% nie dostrzega żadnych negatywnych skutków inwestycji unijnych. Wśród osób, które wskazały negatywne skutki (4,8%), co czwarta zwracała uwagę na marnotrawienie pieniędzy i niepotrzebne inwestycje. Co piąty respondent w tej grupie wskazywał na uzależnienie Polski od Unii Europejskiej, a co siódmy, że otrzymane pieniądze trzeba będzie kiedyś zwrócić np. w postaci wyższych składek unijnych.

- Dzięki finansowemu wsparciu UE można było realizować bardzo kosztowne programy budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu, telefonizacji, gazyfikacji, oczyszczalni ścieków. Myślę, że większość Polaków to docenia. Warto zaznaczyć, że przy okazji członkostwa w Unii Polska podniosła swój status bezpieczeństwa. To jest ważne dla inwestorów i kontaktów gospodarczych - powiedział Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Jak pokazało badanie, najpopularniejszym źródłem informacji na temat funduszy europejskich są media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) – wskazało je 62% respondentów. Prawie połowa ankietowanych widziała tablice informacyjne przy inwestycjach finansowanych przez Unię Europejską lub spotkała się z takimi informacjami w urzędzie. Ponad 40% respondentów o projektach finansowanych z funduszy europejskich słyszało od znajomych lub rodziny. Najrzadziej wskazywane źródło wiedzy o funduszach europejskich to strony instytucji unijnych i programów unijnych – korzystało z nich jedynie 4% ankietowanych. W poszukiwaniu informacji na temat UE z mediów społecznościowych najrzadziej korzystają mieszkańcy woj. podlaskiego. Mieszkańcy województwa łódzkiego częściej niż osoby z innych regionów Polski odwiedzają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dotacje unijne

Wśród obszarów, które Polacy wskazują jako najczęściej finansowane przez Unię Europejską w Polsce, znalazły się: ochrona środowiska (62,5% badanych), nauka i edukacja (52%) oraz rozwój działalności gospodarczej (48,7%). Jednocześnie to dotacje unijne poprawiające infrastrukturę oraz jakość dróg mają według ankietowanych największy wpływ na rozwój ich najbliższego otoczenia (62,5% badanych).

Mimo szóstej lokaty Polski wśród państw UE pod względem wykorzystania pieniędzy z tzw. Planu Junckera (przeznaczonych m.in. na duże inwestycje infrastrukturalne i innowacyjne), jedynie 8% badanych słyszało wcześniej o tej inicjatywie i było w stanie wyjaśnić, co ona oznacza.

Wśród ankietowanych 16% aplikowało (indywidualnie lub jako przedstawiciel firmy/ instytucji) o dofinansowanie unijne. 27,5% respondentów ma w rodzinie kogoś, kto ubiegał się o takie dofinansowanie, a 35% wskazało, że takie działanie podjął ktoś z bliskich znajomych. Ankietowani deklarują, że prawie 80% ze złożonych wniosków, zostało rozpatrzonych pozytywnie. Co ciekawe, 60% badanych odpowiedziało, że nie widzi żadnych przeszkód w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Z danych dostępnych na Portalu Funduszy Europejskich od uruchomienia programów do 21 stycznia 2018 r. złożono 72 883 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 462,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 286,6 mld zł.

Badanie „Jak Unia Europejska inwestuje w Polsce – znajomość funduszy oraz korzyści i barier w ich pozyskiwaniu” zostało przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej przez agencję badań rynku i opinii SW Research z wykorzystaniem metody wywiadów on-line w dniach 19-23 stycznia 2018 roku na grupie 1016 respondentów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz