Wysokość składek ZUS dla małych firm w zależności od ich przychodu

Udostępnij

Jadwiga Emilewicz, obecna minister przedsiębiorczości oraz technologi zapowiada, że rząd w swoich planach ma między innymi uzależnienie wysokości składek opłacanych przez małe firmy na ZUS od uzyskiwanego przez nie przychodu. Jak to ma jednak wyglądać w rzeczywistości?

System ryczałtowy opłacania składek ZUS jest często bardzo krzywdzący dla właścicieli małych firm oraz przedsiębiorców. Często nie są oni bowiem w stanie zapłacić tak dużych składek, co skutkuje bardzo często koniecznością zawieszenia działalności. Dlatego też kwestia zwrócenia przez rząd uwagi na ten problem jest bardzo ważna i korzystna dla wielu polskich przedsiębiorców.

Niesprawiedliwy system ryczałtowy dla właścicieli małych firm

Składki ZUS są obowiązkowe dla wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Właściciel firmy musi je opłacać zarówno w swoim imieniu, jak również za zatrudnianych pracowników. Składki powinny być odprowadzane regularnie co miesiące, w określonej dla danego roku kalendarzowego kwocie ryczałtowej. W praktyce oznacza to, że bez względu na to, ile w danym miesiącu przedsiębiorca zarobił, składka musi być odprowadzona na konto w ZUS w stałej kwocie. Jest to bardzo niesprawiedliwa zasad dla małych przedsiębiorców, którzy często funkcjonują na granicy zysku i straty oraz nie mogą pozwolić sobie na tak duże składki.

Propozycje zmian w systemie składek ZUS zaproponowane przez rząd

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii od dłuższego czasu prowadzi rozmowy i prace na temat nowego systemu naliczenia składek ZUS dla małych firm. Wysokość składek miałaby być uzależniona od wysokości dochodu, jaki dane przedsiębiorstwo uzyskało w danym miesiącu, co znacznie zmieni sytuację finansową oraz rentowność małych firm.

Ulgi dla przedsiębiorcy

Składki na ubezpieczenia społeczna mają być uzależnione od uzyskanego w danym miesiącu przychody w przypadku, gdy firma nie uzyskała przychodu większego niż 2.5-krotność obowiązującego aktualnie minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji składka na ZUS ma być znacznie niższa.

Bez składek przez pierwsze 6 miesięcy

W Polsce od lat funkcjonuje ulga dla młodych przedsiębiorców, która umożliwia opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 2 lata działalności firmy w atrakcyjnej niskiej wysokości. Niestety po upływie tego okresu, wielu właścicieli firm i przedsiębiorstw decyduje się na zawieszenie bądź całkowitą likwidację działalności, ponieważ nie jest w stanie spłacać standardowej kwoty należnych i obowiązkowych składek.

Trwają więc pracę nad wprowadzeniem innej ulgi, która miałaby mieć charakter również okresowy i przyjazny dla osób rozpoczynających prowadzenie swojej firmy. Przez pierwsze 6 miesięcy działalności, tacy właściciele firm nie musieliby w ogóle opłacać składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tak zwanej "ulgi na start".

Komentarze (0)

Zostaw komentarz