Pół miliona złotych na program wspierający start-upy

Udostępnij

„Wsparcie prawne dla start-upów” to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem jest wspieranie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Agencja dysponuje środkami w wysokości prawie pół miliona złotych.

„Wsparcie prawne dla start-upów” to program pilotażowy, który oferuje przyznanie bezzwrotnego jednorazowego dofinansowania dla mikro, małych oraz średnich firm. Warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest staż rynkowy nieprzekraczający trzech lat. Przedsiębiorstwo może otrzymać do 10 tys. złotych dotacji.

Wsparcie finansowe dla start-upów

Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu „Wsparcie prawne dla start-upów”, powinny spełnić kilka warunków. Inicjatywa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa. Firma nie może działać na rynku dużej niż przez okres trzech lat. Dodatkowo przedsiębiorstwo, które chce ubiegać się o dotację, musi być na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej. Nawiązanie relacji z inwestorem powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem. Wsparcie finansowane jest ze środków, które pochodzą z budżetu państwa. Jednorazowa dotacja dla start-upów wynosi maksymalnie 10 tys. złotych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje środkami w wysokości 470 tys. złotych.

Inwestor dla firmy

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków własnych

Młodzi przedsiębiorcy są bardzo aktywni i nie obawiają się ryzyka związanego z założeniem firmy. Często w tym celu korzystają ze środków własnych, dzięki którym mogą sfinansować pierwsze inwestycje i rozpocząć działanie przedsiębiorstwa.

Raport przygotowany przez Fundację Start-up Poland prezentuje szczegółowe informacje na temat finansowania działalności gospodarczej. Okazuje się, że bardzo mały odsetek początkujących przedsiębiorców decyduje się na korzystanie ze wsparcia zewnętrznego inwestora. W zdecydowanej większości przypadków podstawą działalności były środki własne, a wiele młodych firm nawet nie próbowało szukać inwestorów.

W początkowej fazie realizacji projektów biznesowych środki własne często okazują się zupełnie wystarczające. Takie rozwiązanie pozwala na zminimalizowane strat, jeśli nie uda się wcielić w życie pomysłu na firmę. Jednak w miarę rozwoju przedsiębiorstwa może pojawić się konieczność znalezienia inwestora. Dzięki programowi przygotowanemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości młodzi przedsiębiorcy zyskają szansę na wypracowanie odpowiednich, zdrowych i partnerskich relacji z inwestorami.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz