Jak usunąć się z BIK i czy to w ogóle możliwe?

Udostępnij

BIK to skrót, który budzi wiele skrajnych emocji. Dla jednych jest to tylko kolejna instytucja, która warunkuje dostęp do produktów bankowych, innym natomiast kojarzy się z bezdusznym podmiotem, który zamyka im drzwi przed potrzebnym kredytem czy zakupami ratalnymi. Ci drudzy często zastanawiają się, jak usunąć się z BIK, aby z czystą kartą, od początku zacząć budowanie swojej historii kredytowej. W tym artykule postaramy się więc odpowiedzieć na pytanie, jak usunąć się z BIK, a przede wszystkim, czy jest to w ogólne możliwe do osiągnięcia.

Czym jest BIK i dlaczego budzi takie kontrowersje?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej - instytucji powołanej na początku XXI w. w celu lepszej ochrony interesów polskich banków, które chciały mieć gwarancję udostępniania swoich pieniędzy jedynie wiarygodnym klientom. W BIK gromadzone są informacje na temat różnego rodzaju zobowiązań finansowych, jakie zaciągamy w swoim codziennym życiu - trafia do niego każdy, kto skorzystał z oferty pożyczki gotówkowej, dokonał zakupu ratalnego, dysponuje kartą kredytową lub limitem na koncie, zaciągnął kredyt hipoteczny, a także poręczył pożyczkę innej osobie.

BIK zbiera informacje na temat terminowości spłat, a wszelkie opóźnienia są odnotowywane i mogą stanowić przeszkodę w ubieganiu się o kolejne produkty finansowe. Z danych tworzony jest tzw. scoring, który banki wykorzystują w ocenie zdolności kredytowej. Oczywiście największe szanse na otrzymanie dostępu do ich wsparcia finansowego mają osoby, które zawsze terminowo spłacały swoje zobowiązania - według instytucji finansowych są oni najbardziej wiarygodnymi kredytobiorcami, którym można bezpiecznie udostępniać pieniądze. W dużo gorszej sytuacji znajdują się natomiast ci z nas, którym zdarzyło się zapomnieć o spłacie raty, uregulować ją po wskazanym terminie lub osoba, której poręczyliśmy kredyt, nie wywiązała się z obowiązku jego terminowej spłaty. To właśnie oni często zadają sobie pytanie, jak usunąć się z BIK?

Jak usunąć się z BIK i czy warto to zrobić?

Proces usuwania danych w BIK jest określany mianem czyszczenia BIK. Polega on na usuwaniu złych wpisów znajdujących się w bazie danych, czyli zaprzestania prezentowania przez banki, SKOKi lub parabanki negatywnych wpisów w rejestrze BIK. Usługi tego typu są świadczone przez wyspecjalizowane firmy, które udzielają pisemnej gwarancji skuteczności podejmowanych działań. W ich rezultacie klient może pozbyć się negatywnych wpisów, które uniemożliwiają mu ubieganie się z sukcesem o dostęp do produktów bankowych i tym samym, przy spełnieniu dodatkowych wymagań, uzyskać pożyczkę gotówkową, dokonać zakupów ratalnych, a nawet otrzymać kredyt hipoteczny.

Czyszczenie BIK ma na celu poprawę wiarygodności kredytowej klienta i uzyskanie jak najwyższego scoringu. Osoby, które zastanawiają się, jak usunąć się w BIK, muszą mieć jednak świadomość, że samo wyczyszczenie rejestru BIK z negatywnych wpisów nie jest wystarczające, aby już następnego dnia starać się o wsparcie finansowe banku - złe wpisy powinny bowiem zostać zastąpione dobrymi po to, aby instytucje finansowe zobaczyły w nas wiarygodnych klientów i chciały powierzyć nam swoje środki pieniężne.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz