ZMIANY W SKŁADKACH ZUS DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Udostępnij

Wiadomo, że obowiązek opłacania składek do ZUS na ubezpieczenie społeczne dotyczy wszystkich przedsiębiorców. W tym  roku muszą się oni liczyć ze wzrostem wysokości składek. Ile tym razem zapłacą?

Na skutek zmiany średniego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przedsiębiorcy w tym roku zapłacą wyższe składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne. To o 100 zł więcej w przypadku zasad ogólnych i 5% więcej dla tzw. składek preferencyjnych.

Zmiana wartości bazowej

Składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne są wpłacane przed przedsiębiorców w zależności od stawki bazowej, którą jest w przypadku ogólnych zasad opłacania składek 60% średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. wysokość tego wynagrodzenia jest podawana każdorazowo przez Główny Urząd statystyczny. W roku 2018 jest to 4443 zł.

Tym samym wartość bazowa w tym roku dla składek na ZUS wynosi 2665,80 zł. Od tej kwoty nalicza się właśnie składki na ubezpieczenie społeczne. Zmianie ulega również wysokość bazy w przypadku tzw. składek preferencyjnych na ZUS. Opłacają je początkujący przedsiębiorcy, którzy:

 • rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej po raz pierwszy,
 • już wcześniej prowadzili działalność gospodarczą, ale jej zamknęły i od tego momentu upłynęło minimum 5 lat.

Opłaca się je od podstawy, która wynosi tyle co minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce. W 2018 roku wzrosło ono z 2000 zł do poziomu 2100 zł. Podstawa wymiaru składek wynosi więc jedynie 630 zł.

Opłacanie składek ZUS

Wysokość składek, które są opłacane na zasadach ogólnych

Ci przedsiębiorcy, którzy z różnych względów nie mogą skorzystać z preferencyjnych warunków w opłacaniu składek na ZUS od 1 stycznia tego roku płacą składki w wysokości:

 • 520,36 zł - składka emerytalna stanowiąca 19,52% wartości bazowej,
 • 213,26 zł - składka rentowa stanowiąca 8% wartości bazowej,
 • 63,51 zł - składka chorobowa stanowiąca 2,45% wartości bazowej,
 • 47,98 zł - składka wypadkowa stanowiąca 1,8% wartości bazowej,
 • 65,31 zł - składka na Fundusz Pracy stanowiąca 2,45% wartości bazowej.

W zestawieniu z łączną wysokością składek na ubezpieczenie społeczne z ubiegłego roku w roku 2018 przedsiębiorcy zapłacą więc prawie 100 zł więcej.

Wysokość składek preferencyjnych

Biorcą pod uwagę wartość bazową dla składek preferencyjnych na ZUS, która wynosi 620 zł w tym roku składki te wynoszą:

 • 122,98 zł - składka emerytalna stanowiąca 19,54% wartości bazowej,
 • 50,40 zł - składka rentowa stanowiąca 8% wartości bazowej,
 • 15,44 zł - składka chorobowa stanowiąca 2,45% wartości bazowej,
 • 11,34 zł - składka wypadkowa stanowiąca 1,8% wartości bazowej.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają uprawnienia do opłacania tzw. preferencyjnych składek na ZUS nie muszą opłacać już składek na Fundusz Pracy.

Oprócz tego należy pamiętać o tym, że wszystkie grupy przedsiębiorców muszą uiszczać składki zdrowotne od postawy wymiaru, które stanowią tyle, co zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia i nie niższa niż 9% podstawy wymiaru.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz