Konkursy z Funduszy Europejskich w 2018 roku

Udostępnij

W styczniu bieżącego roku zaplanowano 90 nowych naborów na środki unijne. Według szacunków w ramach zagospodarowania środków pochodzących z Funduszy Europejskich zostanie uruchomionych nawet  700 różnych konkursów. Kto może otrzymać środki i jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o pieniądze?

Aktualne nabory

Na początku 2018 roku trwało prawie 200 konkursów unijnych. W styczniu zaczęło się 90 następnych. Do końca roku ma zostać ogłoszonych 700 różnych konkursów, umożliwiających uzyskanie dofinansowania.

Obecnie trwają konkursy, które zostały ogłoszone na początku roku. W ramach tych konkursów można uzyskać środki finansowe pochodzące z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów związanych z określonymi branżami, do których zalicza się energetyka, ochrona środowiska, aktywizacja społeczna, zdrowie oraz rewitalizacja. W styczniu tego roku można było również składać wnioski o dodatkowe wsparcie dla projektów związanych z wprowadzaniem e-usług publicznych w sądach oraz administracji rządowej.

Nadal aktualne są niektóre konkursy, które zostały rozpoczęte w poprzednim roku. Wśród nich znajduje się 40 konkursów o zasięgu ogólnopolskim, 144 konkursy zorganizowane w ramach programów regionalnych, 9 konkursów prowadzonych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wnioski o fundusze europejskie

Dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego

Instytucje odpowiedzialne za rozdysponowanie dotacji przyjmują wnioski składane przez jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz administrację rządową. Wnioski w ramach programów regionalnych mogą być związane z kilkoma różnymi obszarami - budową, modernizacją lub przebudową budowli przeciwpowodziowych, rozwojem infrastruktury służącej prawidłowemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych pod względem przyrodniczym, budową, modernizacją i rozbudową ośrodków edukacji ekologicznej, a także przygotowaniem planów ochrony dla terenów cennych przyrodniczo.

Nadal trwają konkursy obejmujące działalność z zakresu energetyki. Można również składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego. Dostępne dotacje obejmują także cele związane ze zmianami zagospodarowania terenów i przestrzeni oraz przywrócenia im dawnej roli lub nadania nowych funkcji gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych lub rekreacyjnych.

Dofinansowanie pochodzące z różnych konkursów w ramach Funduszy Europejskich na bieżący rok przeznaczone jest dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i uczelni, kościołów oraz podmiotów leczniczych. Wszelkich informacji dotyczących aktualnych naborów wniosków o dofinansowanie udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz