PPE CZY PPK – TRUDNY WYBÓR DLA PRACODAWCÓW

Udostępnij

Już od pierwszego stycznia 2019 roku pracodawcy będą musieli obowiązkowo stworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe, jeśli nie wprowadzili jeszcze Pracowniczych Planów Emerytalnych. Co dadzą pracownikowi te dwa rozwiązania i które z nich jest lepsze dla pracowników?

Wszyscy przedsiębiorcy mający już Pracownicze Programy Emerytalne, czyli PPE lub ci, którzy chcą je założyć do dnia pierwszego stycznia 2019, nie będą musieli stworzyć Pracowniczych Planów Kapitałowych w najbliższych latach.

Czym w ogóle jest PPE?

PPE jest to skrót od Pracowniczych Programów Emerytalnych. Programy te zostały założone w 1999 roku razem z wprowadzoną wtedy reformą emerytalną. Ten zorganizowany system polega na gromadzeniu środków finansowych przez całe grupy w sposób systematyczny. Środki te zostaną przeznaczone w przyszłości na emeryturę. Programy te tworzą pracodawcy dla swoich pracowników, których zatrudniają w firmie. To dobrowolne programy zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Jeśli dana osoba nie chce w nich uczestniczyć, nikt nie może jej do tego zmusić. Gdy, chce być w programie, musi spełniać pewne warunki. Pracownik, któremu przysługuje PPE, musi pracować u pracodawcy przez okres minimum 3 miesięcy. Pracodawca w swoim zakładzie może stworzyć tylko jeden takie program PPE. Gdy osoba pracuje w kilku firmach, w każdej z nich może zgłosić się do tego programu.

Pracowniczy Program Emerytalny można prowadzić:

- w towarzystwie ubezpieczeniowym

- w funduszu inwestycyjnym

- poprzez formę zarządzania zagranicznego

- poprzez wzór funkcjonowania funduszu inwestycyjnego

Wszelkie stworzone przez pracowników w naszym kraju Pracownicze Programy Emerytalne podlegają wcześniejszej rejestracji. Komisja Nadzoru Finansowego natomiast kontroluje i nadzoruje ich działanie.

Pracownicze plany kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli w skrócie PPK. Pracodawcy posiadają obowiązek ich tworzenia od pierwszego stycznia 2019 roku, szczegóły ich otwierania ustala ustawa o PPK. Z tego, co już jest wiadome, na początku PPK muszą otworzyć podmioty, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników w swojej firmie. Po pół roku ten sam obowiązek będzie dotyczył również mniejszych przedsiębiorstw. Celem PPK jest to, aby wszyscy przedsiębiorcy będą musieli utworzyć w swoich firmach PPK dla swoich pracowników. PPK będzie więc dotyczył wszelkich podmiotów, jakie są zatrudniane w przedsiębiorstwie i są za nich odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne do zakładu ubezpieczeń społecznych.

 Jeśli pracodawca prowadzi PPE i spełnia odpowiednie kryteria, nie będzie go obejmował obowiązek utworzenia PPK, tak jest zapisane w ustawie. Pracodawca powinien jednak prowadzić Pracownicze Plany Emerytalne wraz ze składką podstawową, która wynosi 3,5 procent wynagrodzenia. Osoby zajmujące się tym tematem, nie są w stanie stwierdzić całkowicie, które rozwiązanie jest lepsze. Nie są oni w stanie ocenić czy korzystniejsze dla pracowników i pracodawcy jest PPK, czy PPE. Decyzję o założeniu któregoś z tych planów, należy przemyśleć i zastanowić się nad potrzebami firmy i oczekiwaniami pracowników oraz pracodawcy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz