Czy notariusz może udzielać porad prawnych?

Udostępnij

Klienci często szukają pomocy prawnej i stwierdzają, że notariusz odeśle ich z kwitkiem. Kto zatem może udzielić porady prawnej? I czym zajmuje się notariusz?

Notariusz - czy udziela porad i informacji prawnych?

Notarialna informacja prawna jest udzielana przez notariusza w kancelarii lub przez telefon czy e-mail. Nie jest to to samo, co porada prawna udzielana przez adwokata lub radcę prawnego. Każdy z nich zajmuje się nieco innymi sprawami. W rzeczywistości notariusze nie udzielają porad prawnych. Udzielają jedynie informacji i wyjaśnień niezbędnych do zrozumienia konsekwencji czynności notarialnej, którą strony chcą dokonać.

Kancelaria Adam Rusek w Kielcach służy pomocą w przypadku sporu o granice działki, potrzeby uregulowania stosunków małżeńskich, sprzedaży lub zakupu nieruchomości, czy też wykonania innych czynności prawnych. Notariusza można wezwać w każdej chwili, ale nie może on prowadzić sporów ani reprezentować Cię w sądzie. Kancelaria notarialna udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących planowanej lub dokonywanej czynności.

Obowiązki notariusza

Podstawowym obowiązkiem notariusza jest ochrona praw i interesów wszystkich stron podczas dokonywania czynności notarialnych. Musi on również sporządzać dokumenty notarialne w sposób jasny i zrozumiały. Do obowiązków notariusza przy czynnościach notarialnych należy m.in. spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń oraz sporządzanie dokumentów.

Dodatkowe informacje, które można uzyskać u notariusza

Kancelaria notarialna wyjaśni również, czy akt klienta musi mieć formę dekretu notarialnego. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości musi mieć formę pisemną, natomiast upoważnienie do odbioru poczty może być po prostu spisane na papierze i podpisane przez osobę upoważniającą.

Notariusz powie Ci, jakie dokumenty należy przynieść przed podpisaniem aktu notarialnego. Będą one również oszacować jego koszt, w tym podatków, opłat sądowych i opłat notarialnych.

Notariusz

Jak należy zwracać się do notariusza?

"Pan.Rejent/Pani" to zwyczajowy, tradycyjny zwrot grzecznościowy podczas rozmowy z notariuszem. Rejent, choć można użyć zwrotu "Panie Notariuszu" jest używany podczas wizyty w kancelarii notarialnej. Czasami, zwłaszcza w przypadku osób starszych, można usłyszeć zwrot "Pan Notariusz/Pani Notariusz". Jest to archaiczna forma Rejenta i nie jest dziś powszechnie używana.

Czy za poradę u notariusza pobierana jest dodatkowa opłata?

Prawo o notariacie przewiduje, że nie pobiera się opłat za informacje, których notariusz udziela o dokonanych czynnościach notarialnych i ich skutkach prawnych. Dotyczy to nawet przyszłych czynności notarialnych.

Kiedy należy zgłosić się do notariusza?

Z notariuszem należy się zgłosić zawsze wtedy, gdy prawo nakłada obowiązek dokonania określonej czynności lub gdy strony chcą nadać taką formę np. podpisywanej umowie. Prawo o notariacie nakreśla pełen zakres czynności, które muszą mieć miejsce w formie rozporządzenia notarialnego. Należy pamiętać, że chcąc dokonać konkretnej czynności notarialnej, należy wysłać do kancelarii notarialnej wymagane dokumenty z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu akt notarialny i czynność zostaną sporządzone sprawnie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz