Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Udostępnij

Zakładanie swojej własnej spółki jest skomplikowanym procesem, który wymaga od nas dużych zdolności organizacyjnej, znajomości prawa oraz skomplikowanych zagadnień z dziedziny finansów. Tylko dzięki odpowiedniej koordynacji czynności oraz poświęceniu odpowiedniej ilości czasu jesteśmy w stanie przeprowadzić cały ten proces prawidłowo. Do obowiązków należy między innymi:

  • przedstawienie niezbędnych dokumentów (przede wszystkim umowy spółki);
  • przedstawienie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego;
  • spotkanie z notariuszem;
  • złożenie niezbędnych dokumentów we właściwych instytucjach;
  • stałe monitorowanie i śledzenie procesu rejestrowania spółki.

W przypadku dokumentów najważniejszym z nich jest zdecydowanie umowa spółki, która stanowi niezbędny składnik całego procesu. Dopiero po zawarciu takiej umowy oraz po dopełnieniu wszelkich formalności spółka może zostać z powodzeniem zarejestrowana.

Umowa spółki może zostać zawarta zarówno w formie aktu notarialnego, jak i wykorzystując gotowy wzorzec umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (artykuł 157. §1. kodeksu spółek handlowych) umowa spółki z o.o. powinna zawierać przede wszystkim takie elementy jak: jednoznaczne określenie firmy oraz siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, dokładną liczbę oraz wartość nominalną udziałów, które objęte będą przez poszczególnych wspólników, a także czas spółki (w sytuacji, w której jest on ograniczony).

Rejestracja spółki z o.o.

Są to informacje niezbędne do zawarcia tego typu umowy. Oprócz tego w umowie mogą znajdować się również postanowienia, które wynikają wyłącznie z woli wspólników, czyli dotyczące spraw, które nie są jednoznacznie regulowane przez ustawę lub co do których ustawa pozwala na odmienne wprowadzenie do umowy.

Umowę założycielską spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą podpisać wszyscy jej wspólnicy, jednak dopuszczalna jest również sytuacja, kiedy to spółka jest jednoosobowa- wtedy umowa stanowi jednostronne oświadczenie woli jedynego wspólnika.

Kolejnym elementem zakładania tego rodzaju spółki jest zgłoszenie jej do sądu w celu wpisania spółki do rejestru. Jest to niezwykle ważne, ponieważ opiera się na zupełnie odrębnych dokumentach, jednak równie istotnych. Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu musi zawierać informacje, które określa artykuł 166 kodeksu spółek handlowych.

Po złożeniu w urzędach wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, należy czekać na zarejestrowanie spółki. Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane należycie, proces ten może trwać od kilku godzin aż do kilkunastu dni. Jest to zależne od sposobu, na który zdecydowaliśmy się podczas rejestracji, ale przede wszystkim od poprawności oraz kompletności złożonych dokumentów. Nienależyte bądź niedokładne wykonanie zobowiązania może dodatkowo opóźniać ten proces o kilka kolejnych dni.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz